TOP
Regulament MASTER CARD

Regulament Master Card

REGULAMENT CAMPANIE MASTERCARD & MAESTRO

20% reducere pentru orice produs achiziţionat                                                                      

Oferta este valabila pana la data de 01.11.2017 - 22.11.2017.

Oferta se aplica doar pentru cei care detin carduri MasterCard & Maestro.

OFERTA NU SE CUMULEAZA CU ALTE PROMOTII

In pagina fiecarui produs si in cosul de cumparaturi aveti afisat pretul in cazul platii cu card MASTERCARD & MAESTRO

Comenzile eligibile pentru acest discount trebuie sa fie compuse doar din produse care nu fac parte din alte promotii!

Discountul de 20% se va aplica doar dupa introducerea numarului de card in platforma procesatorului de plata. 

Oferta nu se aplica pentru cardurile MasterCard & Maestro pentru plata in rate cu : Card Avantaj - Credit Europe Bank, Bonus Card - Garanti, Star BT - Banca Transilvania.

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

”PLATESTI CU MASTERCARD SI ECONOMISESTI!”  

(Campania)  

1.ORGANIZATORUL  

Campania “Platesti cu Mastercard si economisesti” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de FF GROUP ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Str. Tache Inescu nr. 8, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4676/1999, Cod de Identificare Fiscala RO 11782050, cont bancar nr. RO06 BUCU 0234 4515 2511 RO01 deschis la Alpha Bank – sucursala Libertatii, reprezentata legal prin dl. Cristian Beznoska in calitate de CEO, denumita in continuare FFG sau Organizatorul.

 

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii ("Regulamentul").

2.DURATA CAMPANIEI

 

Campania se va desfasura in perioada 1.11.2017 - 22.11.2017. Orice modificare a duratei Campaniei va fi adusa la cunostinta participantilor prin intermediul mijloacelor publice de comunicare.

3.LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania se va desfasura in magazinele Collective localizate in Baneasa Shopping City, Str. Ion Campineanu nr. 2, Afi Cotroceni, ParkLake, Bucuresti Mall sau online pe platfoma www.collectiveonline.com.

4.DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

 

In cadrul Campaniei poate participa orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania, avand varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, care achizitioneaza produse din magazinele Collective mentionate la cap. 3 sau online de pe www.collectiveonline.com si efectueaza plata prin intermediul unui card Mastercard sau Maestro.

Angajatii si colaboratorii Organizatorului precum si angajatii oricaror companii implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Campaniei (spre exemplu angajatii grupului Mastercard), rudele si afinii de gradul I si II ai acestora nu vor putea participa la Campanie.

5.REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant in cadrul magazinelor Collective din Bucuresti sau online pe www.collectiveonline.com.

Participarea la Campanie presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament.

6.MECANISMUL CAMPANIEI.

 

Campania consta in:

·            acordarea unui discount de 20% pentru orice achizitie, indiferent de valoare, realizata in magazinele Collective sau pe platfoma www.collectiveonline.com cu un card MasterCard sau Maestro - dar fara a se cumula cu alte reduceri acordate prin intermediul altor mecanisme promotionale active concomitent in magazinele Collective sau pe www.collectiveonline.com.

·            platile pot fi realizate pentru achizitia de produse din magazinele Collective localizate in Baneasa Shopping City, Str. Ion Campineanu nr. 2, Afi Cotroceni, ParkLake, Bucuresti Mall sau  de pe platfoma online www.collectiveonline.com.

·            discountul se poate aplica doar pentru achizitii care curpind exclusiv produse eligibile – care nu fac obiectul unei alte campanii promotionale sau reduceri de pret. Reducerea nu se va aplica in eventualitatea in care o persoana va achizitiona, pe acelasi bon fiscal sau in cadrul aceleasi comenzi online, atat produse pentru care se poate acorda discountul de 20%, cat si produse deja reduse sau care fac parte din alte campanii;

·            plata trebuie sa fie efectuata cu un card bancar emis sub marcile MasterCard si Maestro, credit si/sau debit, valabil la data platii si cu fonduri suficiente, indiferent de banca emitenta a cardului;

·            pentru achizitiile din magazinele Collective, cu cardul Mastercard sau Maestro, discountul va fi aplicat la casa, urmand a se introduce in POS suma redusa cu 20%. Pentru achizitiile online, reducerea va fi aplicata la momentul introducerii datelor de identificare a cardului in pagina procesatorului de plati. Daca datele introduse apartin unui card valid Mastercard sau Maestro, suma se va reduce cu 20%, participantul urmand a achita suma redusa.

·            discountul va fi acordat numai in cazul finalizarii cu succes a tranzactiei.

·            tranzactia de plata trebuie sa se realizeze in perioada 01.11.2017 ora 00:00:00 – 22.11.2017 ora 23:59:59.  Pentru evitarea oricarui dubiu, discountul sus mentionat se poate aplica mai multor plati realizate cu acleasi card MasterCard si/sau Maestro, daca fiecare dintre aceste plati indeplineste conditiile de eligibilitate susmentionate.

·            in cazul returnarii produselor achizitionate, participantilor care au beneficiat de discount potrivit acestei Campanii le vor fi restituite sumele efectiv achitate si nu intreaga contravaloare a produselor.

7.ACORDAREA BENEFICIILOR

 

Participantii care indeplinesc conditiile de participare la Campanie si respecta mecanismul Campaniei descris la cap. 6 vor beneficia de un discount de 20%, aplicabil la momentul procesarii platii, la achizitiile de produse din magazinele Collective participante la Campanie.

8.GARANTII

 

Discounturile sus mentionate sunt garantate de Organizor si vor fi aplicate numai daca participantii indeplinesc si respecta toate conditiile prevazute in Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va putea fi tinut in niciun caz responsabil pentru erori, intarzieri sau neconformitati aparute in legatura cu functionarea sau utilizarea echipamentelor electronice (carduri, POS, site-ul Organizatorului sau al procesatorului de plati etc.) pentru procesarea platilor si/sau acordarea discounturilor.

9.REGULI

 

• Interpretarea si implementarea Regulamentului vor fi in totalitate la latitudinea Organizatorului;

• Organizatorul isi rezerva dreptul sa schimbe, sa modifice sau sa adauge noi reguli in acest Regulament, din orice motiv si oricand in timp, pe parcursul desfasurarii Campaniei sau in orice alt moment, varianta actualizata a Regulamentului fiind disponibila pe site-ul www.collectiveonline.com . Modificarile vor intra in vigoare la data publicarii noilor prevederi.

10.DIVERSE

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a ignora participarile care nu sunt conforme acestui Regulament si de a întreprinde orice măsură rezonabila pentru a se proteja impotriva cererilor frauduloase sau incorecte, inclusiv dar fără a se limita la verificari ulterioare in ceea ce priveşte identitatea, varsta şi alte date relevante despre participant. 

11. RESPONSABILITATEA  

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.

12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului regulament si legislatiei in vigoare. Totodata, FFG, în calitate de Organizator, va prelucra datele cu caracter personal în vederea desfăşurării prezentei campanii exclusiv în vederea acordarii beneficiilor Campaniei. Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), 3 dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18). Concurentii au dreptul de a obtine de la Organizator in mod gratuit, la cerere, urmatoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare se face fara respectarea legii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001. Cererea va fi întocmita in forma scrisa, va contine justificarea solicitarilor, va fi datata si semnata.

13. INCETAREA CAMPANIEI

 

Prezenta Campanie poate inceta in urmatoarele situatii:

- implinirea termenului pentru care a fost anuntata Campania;

- aparitia unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a organiza sau desfasura prezenta Campanie;

- alte motive care in opinia Organizatorului sunt de natura sa il determine pe acesta sa inceteze Campania.

14. LITIGII

 

Legea aplicabila Campaniei este legea romana. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

15. TEMEIUL LEGAL

 

Prezentul regulament a fost redactat cu respectarea legislatiei aplicabile.

ORGANIZATOR

 

FF Group Romania

 

. In perioada  01 – 22.11.2017, Comerciantul va organiza o campanie comerciala pe internet care implica serviciul de acceptare la plata a cardurilor pe Internet oferit de banca prin Contractul E-commerce. Campania presupune acordarea de catre Comerciant a unei reduceri de 20% pentru achizitionarea produselor de la punctul virtual WWW.COLLECTIVEONLIVE.COM. Reducerea de 20% precizata mai sus se acorda doar atunci cand produsele sunt achizitionate de la punctul virtual al Comerciantului si sunt platite un card cu card Mastercard si Maestro.

 

Reducerea de 20% nu este aplicata pentru pentru produsele aflate in alte promotii.